Nogat

Nogat ma 62 kilometry i jest najdłuższą rzeką, leżącą w całości na Żuławach - na szlaku Pętli Żuławskiej. Łączy Wisłę z Zalewem Wiślanym i szlakiem Pojezierza Iławskiego - poprzez Kanał Jagielloński. Stanowi południowe ramię Pętli Żuławskiej. Nogat stanowi podstawową drogę wodną, dla jachtów płynących z prądem Wisły na szlak Pojezierza Iławskiego. Jest również jedną z najważniejszych, po Szkarpawie rzek Pętli Żuławskiej. Ową pętlę zataczamy płynąc Nogatem, Wisłą, Szkarpawą i następnie dopływamy z powrotem do szlaku Nogatu. Rzeka jest skanalizowana na odcinku od Białej Góry do śluzy w Michałowie, natomiast od Michałowa do ujścia do Zalewu jest rzeką żeglowną swobodnie płynącą. Prąd rzeki jest minimalny, choć po uruchomieniu elektrowni wodnych przy śluzach Michałowo i Szonowo nieco się powiększył. Dopuszczalne zanurzenie na odcinku skanalizowanym wynosi 1,6 m a na wolno płynącym - 1,4 m. Szlak żeglowny jest oznakowany typowo dla wód śródlądowych - lewa strona szlaku to zielone stożkowe boje, prawa strona - czerwone walce. Część z boi ma fosforyzujące paski, ułatwiające ich dostrzeżenie o zmroku i w nocy.

Śluzy
Na rzece jest pięć śluz (jedna nieczynna). Pozostałości po szóstej śluzie to Wrota Przeciwpowodziowe w Bielniku, łączące Nogat z kanałem Jagiellońskim. Dwie śluzy zlokalizowane są w wyjątkowym węźle hydrotechnicznym w Białej Górze. Śluzy powodują, iż na Nogacie prąd jest minimalny. Śluzy mają około 57 metrów długości i 9,5 metra szerokości. W odróżnieniu od śluz w Przegalinie i Białej Górze, różnica poziomu wody w każdej ze śluz wynosi około dwóch metrów. Z tego względu należy odpowiednio pracować cumami podczas śluzowania.


Śluzy
Na rzece jest pięć śluz (jedna nieczynna). Pozostałości po szóstej śluzie to Wrota Przeciwpowodziowe w Bielniku, łączące Nogat z kanałem Jagiellońskim. Dwie śluzy zlokalizowane są w wyjątkowym węźle
, hydrotechnicznym w Białej Górze. Śluzy powodują, iż na Nogacie prąd jest minimalny. Śluzy mają około 57 metrów długości i 9,5 metra szerokości. W odróżnieniu od śluz w Przegalinie i Białej Górze, różnica poziomu wody w każdej ze śluz wynosi około dwóch metrów. Z tego względu należy odpowiednio pracować cumami podczas śluzowania.

 • Biała Góra - śluza, węzeł wodny - tutaj
 • Szonowo - śluza - tutaj
 • Rakowiec - śluza - tutaj
 • Michałowo - śluza - tutaj

Przystanie
na rzece od Wisły do Zalewu Wiślanego są obecnie dwa miejsca gdzie znajdują się profesjonalne przystanie żeglarskie - w Białej Górze i Malborku. Wybudowano je w ramach projektu Pętla Żuławska. W Malborku oprócz nowowybudowanej przystani mamy też do dyspozycji funkcjonujące dawniej obiekty, nabrzeże przy Zamku Krzyżackim a nawet... barkę restauracyjną. Oprócz tego na szlaku znajdują się nieliczne pomosty oraz miejsca do biwakowania (tych jest więcej).

 • Przystań żeglarska Park Północny w Malborku - tutaj
 • Nabrzeże Zamkowe w Malborku przy Zamku - tutaj
 • Przystań żeglarska w Białej Górze - tutaj


Przeszkody nadwodne

Przez rzekę przechodzą liczne stałe mosty (w Kępkach, Jazowej, Malborku i Białej Górze), i linie wysokiego napięcia. W miejscowości Kępki przez rzekę przechodzi niski most drogowy, który miał być mostem tymczasowym. Jego parametry - prześwit od 3,3 m. przy wysokiej wodzie do 3,7 m przy niskiej wodzie - nie odpowiadają wymaganiom drogi wodnej kl II jaką jest Nogat. Podczas przechodzenia pod tym mostem należy bardzo uważać. Przez rzekę przechodzi kilkanaście linii energetycznych.
Z powodu licznych mostów i linii energetycznych jachty płyną przeważnie cały czas z położonym masztem, chociaż szerokość rzeki pozwala na swobodne halsowanie. Wzdłuż rzeki ciągną się wały przeciwpowodziowe. Po wybudowaniu śluz nie występuje już jednak zagrożenie powodziowe, dlatego wały w razie uszkodzeń nie są naprawiane.

Skrócony kilometraż Nogatu

 • 00,00 km ujście Nogatu z Wisły
 • 00,20 km most drogowy nad śluzą Biała Góra
 • 00,41 km śluza Biała Góra (śluza i jaz)
 • 00,43 km Wielki Upust (nieeksploatowana śluza, przepust i jaz)
 • 00,45 km Przystań żeglarska Biała Góra (prawy brzeg)
 • 03,40 km zrujnowane przyczółki mostu Jagow 
 • 04,00 km ujście Starego Nogatu (lewy brzeg)
 • 09,00 km Pogorzała Wieś (lewy brzeg)
 • 13,40 km linia wysokiego napięcia na wysokości 20 metrów
 • 14,50 km śluza Szonowo
 • 15,50 km linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m
 • 17,60 km linia wysokiego napięcia na wysokości 14 m
 • 18,05 km przystań żeglarska OSiR
 • 18,21 km most drogowy na drodze krajowej 50 i 22
 • 19,00 km Zamek Krzyżacki w Malborku (prawy brzeg)
 • 19,10 km Nabrzeże Zamkowe (prawy brzeg)
 • 19,20 km kładka dla pieszych
 • 19,30 km Barka "U Flisaka" (lewy brzeg)
 • 19,60 km most kolejowy
 • 21,00 km przystań żeglarska "Park Północny" w Malborku
 • 22,18 km port towarowy 
 • 23,10 km pomost cumowniczy blisko stacji benzynowej (prawy brzeg)
 • 23,95 km śluza Rakowiec
 • 24,00 km linia wysokiego napięcia na wysokości 13,8 m
 • 28,00-31,00 km wieś Szawałd (prawy brzeg)
 • 32,00 km linia wysokiego napięcia na wysokości 18,5 m
 • 32,00 km wieś Stare Pole (lewy brzeg)
 • 33,00 km tu kiedyś stała wysoka wieża obserwacyjna (lewy brzeg)
 • 34,00 km wieś Letniki
 • 34,50 km stacja uzdatniania wody dla Malborka, przypominająca opuszczoną bazę wojskową
 • 38,59 km śluza Michałowo
 • 39,30 km linia wysokiego napięcia na wysokości 14,8 m
 • około 42-44 km linia wysokiego napięcia niezaznaczona na mapach na wysokości 16 metrów
 • 44,00 km Wieś Wierciny (prawy brzeg)
 • 44,50 km pomiędzy Wiercinami a Jazową linia wysokiego napięcia na wysokości 13 metrów
 • 45,85 km most drogowy w Jazowej na trasie Gdańsk-Elbląg-Warszawa (E 7)
 • 47,80 km linia wysokiego napięcia na wysokości 33 metrów
 • 50,00 km wieć Kępki na lewym brzegu, prywatne pomosty, pomost cumowniczy przy kościele
 • 50,80 km most drogowy w Kępkach
 • 51,10 km linia wysokiego napięcia na wysokości 15 m
 • 51,60 km wejście na Kanał Jagielloński (prawy brzeg)
 • 54,00 km początek Cieplicówki
 • 58,70 km Kanał Łososiowy (prawy brzeg)
 • 62,00 km ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego

Piotr Salecki

Zdjęcia pokazują szlak Nogatu w kierunku od Zalewu Wiślanego do Wisły

Odcinek Nogatu przy ujściu do Zalewu Wiślanego - fot. Piotr SaleckiMost w Kępkach - fot. Piotr Salecki


Nogat za Jazową - fot. Piotr Salecki
Śluza Michałowo - fot. Piotr Salecki

To nie jest opuszczona baza wojskowa a ujście wody dla Malborka - fot. Piotr Salecki

Śluza Rakowiec - różnice poziomów wody w śluzach Nogatu są znaczne - fot. Piotr Salecki

Przystań Pętli Żuławskiej Park Północny w Malborku - fot. Piotr Salecki


Nabrzeże Zamkowe w Malborku - fot. Piotr Salecki

Taką panoramę zamku najlepiej podziwiać z wód Nogatu - fot. Piotr Salecki


Wysoki prawy brzeg za Szonowem - fot. Piotr Salecki


Przyczółki mostu Jagow Brucke zniszczonego podczas wojny - fot. Piotr Salecki


Przystań Pętli Żuławskiej w Białej Górze - fot. Piotr Salecki


W Białej Górze tunel prowadzi przez nieczynną śluzę z Nogatu na Liwę - fot. Piotr Salecki


Śluza Biała Góra to monumentalna budowla hydrotechniczna - fot. Piotr Salecki

Warto przeczytać także

Tajemicze budowle nad Nogatem
to nie opuszczona baza wojskowa
a Stacja Uzdatniania Wody Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Letnikach/Ząbrowie na 35 kilometrze Nogatu. W tym samym miejscu zlokalizowana jest również niewielka przystań wędkarska. Więcej
tutaj


Śluza Szonowo - spotkania na szlaku Pętli Żuławskiej
jest typową śluzą kaskady Nogatu. Na Nogacie występują cztery śluzy, w kolejności od Wisły do Zalewu Wiślanego: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec i Michałowo. Podczas naszego rejsu dyżur na śluzie pełnił operator pan Bogdan. Serdecznie pozdrawiamy!
Więcej: tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź