Linie wysokiego napięcia na szlakach Pętli Żuławskiej

Zestawienie parametrów linii wysokiego napięcia na rzekach Pętli Żuławskiej. W zestawieniu pominąłem na razie "szlaki na uboczu", na których żeglarze i tak muszą pływać z położonym masztem ze względu na niskie mostki. Na takich rzekach linie energetyczne często nie są w ogóle oznakowane (np. na Cieplicówce, Tudze, Świętej, Liwie itp.). Pamiętaj! Druty niżej niż myślisz! Dane w tabelce traktuj z rezerwą! Zawsze sprawdzaj aktualną wysokość przewodów a w razie wątpliwości kładź maszt!

Nieoznakowana linia energetyczna w ujściu Kanału Miejskiego przy przystani Fala - fot. Piotr Salecki

Wisła Królewiecka - linie wysokiego napięcia od Rybiny do Sztutowa i ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016, 2017, 2018, 2019 i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość nad wodą 2009

Wysokość nad wodą 2011
aktualizacja 2013, 2014, 2016, 2017
Uwagi
1~1 kmprzed "rezydencją"16 metrów
15,6 metrów
16 metrów2009: brak oznaczeń od Rybiny. Od Zalewu jeden znak bez oznaczeń schowany za drzewami, na drugim nowe oznaczenie 16 metrów
2011: z obu stron znaki podają różne wysokości
2~2,2 kmprzed wsią Grochowo I16 metrów16 metrów2009: brak oznaczeń od Rybiny, linia "wzrokowo" wygląda na niską
2011: dobrze oznakowane
3~3 kmokolice wsi Grochowo II
za cegielnią
20 metrów
19,9 metra
4~6,5 kmSztutowo, przed mostem
16 metrów
15,5 metraznak od strony Rybiny równolegle do brzegu
5~8,5 kmKobyla Kępa
15 metrów13,5 metraznak od Sztutowa równolegle do brzegu
6~11 kmblisko ujścia do Zalewu
dwie linie jedna za drugą
16 metrów13,5 metra2009: od Sztutowa znak 13,5 metra, od Zalewu 16 metrów (poprawna wyższa liczba), zaraz dalej następna linia
2011: dobrze oznakowane
7~11 kmblisko ujścia do Zalewu~16 m14 metrów2009: brak oznaczeń od Sztutowa, dwie linie obok siebie
2011: dobrze oznakowane
 


Szkarpawa - linie wysokiego napięcia od Gdańskiej Głowy do Osłonki i ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016 i 2017, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2017, 2019
Uwagi
 1~2,5 kmprzed mostem w DrewnicyLinia w maju 2015 poprowadzona pod dnem rzeki
dawniej 14,7 metra

 
 214,5 kmprzed Rybiną18,2 metra
 
 3~17,8 kmdwie linie obok siebie14 metrów
inne dane 17,6 m
za ujściem Tugi
 4~20,5 kmw pobliżu miejscowości ChełmekLinia wiosną 2013 poprowadzona pod dnem rzeki
(dawniej 12 metrów)
w wielu publikacjach linia ma podaną nieprawidłową wysokość 13 lub 14 m.

 5~23,5 kmprzed Osłonką14 metrów
od 2019: 16,5 m

od czerwca 2019 nowe oznakowanie
z podaną wysokością 16,5 metra

Uwaga! W odnogach Szkarpawy możliwe niskie nieoznakowane linie.


Nogat - linie wysokiego napięcia od Białej Góry do ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów w 2011 roku i znaków brzegowych, aktualizacja 2014 i 2015 i 2016 i 2017, 2019.
L.p.kmLokalizacjaWysokość nad wodą  aktualizacja 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
Wysokość
nad wodą
2011
Uwagi
 3,4 kmprzed zrujnowanymi
przyczółkami mostu
pod dnem12 m 
113,4 kmprzed śluzą Szonowo20 m12 mlinii nie ma na mapach
2 14,5 kmw śluzie Szonowo~12 m bez oznakowania ~12 m bez oznakowania linii nie ma na mapach
316,5 kmpomiędzy śluzą Szonowo a Malborkiem (niektóre dane 16,1 km)
14 m 15 mna mapach 17,6 km
4 23,9 kmw śluzie Rakowiec
- przepust kratownicowy
 bez oznakowaniabez oznakowania nie ma na mapach
 24 kmtuż za śluzą Rakowiec
od 2017 pod dnem rzeki
 13,8 m
13,8 m 2017 - pod dnem
5~26,7 kmza śluzą Rakowiec
(nowa linia od 2015 roku)
?linii nie było linii nie ma na wielu  mapach
brak tablic brzegowych
632,1 kmw okolicy wsi Półmieście
 18,5 m
18,5 mbrak tablic brzegowych
2017 tablice są
738,59 km
w śluzie Michałowo~12 m, bez oznakowania
~12 m, bez
oznakowania
brak oznakowania
839,3 kmza śluzą Michałowo
 14,8 m14,8 m 
9 42,8 kmw okolicy wsi Wierciny16 m16 mlinii nie ma na mapach i w wielu przewodnikach
1044,5 kmprzed nowym mostem drogowym trasy S7 w Jazowej 13 m 13 m 
1147,8 kmmiędzy mostem w
Jazowej a mostem
w Kępkach
33 m 33 m
1251,1 kmza mostem w Kępkach15 m15 m 
 59,6 kmLinia w maju 2015
poprowadzona pod
dnem rzeki.
W
czerwcu 2015 z obu
stron stały jeszcze tablice
ostrzegawcze. Tablice stały
nadal w czerwcu 2016!

Dawniej linia 12,3 metra
nad wodą.
  pod dnem
pod dnem 
Nieoznakowane linie energetyczne mogą przechodzić w obrębie śluz.

 

Elbląg (Elblążka) - linie wysokiego napięcia od Elbląga do ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Stan wiosna 2011, na podstawie moich rejsów w 2016 i 2017, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2017, 2018, 2019
Uwagi
10,8 km
początek szlaku15 m
 
25,5 kmza mostem trasy Gdańsk-Wwa21 m 
35,5 km
za mostem trasy Gdańsk-Wwa18 m 
47,2 kmw kanale prowadzącym do basenu stoczniowego brak danychlinia nieoznakowana, dalej napowietrzny przepust rurowy
  w wewnętrznym kanale przystani Fala (Kanał Młyński)brak danychlinia nieoznakowana
57,5 km
przed mostem drogowym i kolejowym18 m
 
68,5 kmza ujściem Kanału Jagiellońskiego~ 40 mLinia przechodzi zarówno nad Kanałem Jagiellońskim jak i rzeką Elbląg. W innych publikacjach 44 m.
7~ 11 kmprzed mostem pontonowym Nowakowo24 mw wielu publikacjach linia ma podaną wysokość 25 lub 27 m

 

Kanał Jagielloński - linie wysokiego napięcia od Elbląga do Bielnika - do ujścia kanału do Nogatu. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016 i 2017, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych. 
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2017
Uwagi
10,1 kmpoczątek kanału
~ 44 metryLinia przechodzi nad Kanałem Jagiellońskim jak i nad rzeką Elbląg.
Niska linia przed wrotami przeciwpowodziowymi w Błotniku została poprowadzona pod dnem rzeki.


Wisła - linie wysokiego napięcia od Białej Góry do ujścia rzeki do Bałtyku. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2018, 2019
Uwagi
 1922,6 kmza Palczewem14,13 m  
 2930,2 kmza mostem w Kiezmarku16 m
dwie linie 

 

Cieplicówka - linie wysokiego napięcia od Zalewu Wiślanego do ujścia Cieplicówki do Nogatu. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych. 
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2019
Uwagi
Kilka niskich, nieoznakowanych linii na całej długości rzeki. Brak znaków brzegowych.

 

Tuga, Święta - linie wysokiego napięcia od Zalewu Wiślanego do ujścia Tugi do Szkarpawy. Stan wiosna 2016, na podstawie moich rejsów w 2016, 2018, 2019 roku i znaków brzegowych.
L.p.kmLokalizacjaWysokość
nad wodą
2016, 2019
Uwagi
Kilkanaście niskich, nieoznakowanych linii na całej długości rzeki. Brak znaków brzegowych.
Niektóre linie na wysokości zaledwie 6 metrów nad wodą.


Na innych sąsiadujących szlakach wodnych liczne niskie linie wysokiego napięcia bez jakichkolwiek oznaczeń.

Dane w tabelkach mogą ulegać zmianie. Następują ciągłe zmiany i obniżenie wysokości wielu linii, co pokazuje tabelka,  porównująca wysokość linii na Wiśle Królewieckiej. Część linii jest jednak również podwyższana lub prowadzona pod dnem rzeki. Dlatego za każdym razem należy upewnić się, jaka jest aktualna wysokość. Proszę o nadsyłanie informacji o zauważonych zmianach.

Warto przeczytać:
Nowe oznakowanie linii na Szkarpawie w Osłonce
Jak informuje operator przystani Pętli Żuławskiej w Osłonce w dniu dzisiejszym po dokonaniu pomiarów pracownicy firmy energetycznej zamontowali nowe tablice ostrzegawcze o przechodzącej przez Szkarpawę linii wysokiego napięcia. Tablice wskazują na nowy, wyższy prześwit linii - 16,5 metra nad lustrem wody.
Więcej tutaj
Zdążyć przed tragedią!
Nieoznakowane linie energetyczne wciąż stanowią zagrożenie dla wodniaków w rejonie Pętli Żuławskiej i Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
Odpowiednie oznakowanie wszelkich linii energetycznych przechodzących nad wodami, do których dopłynąc mogą wodni turyści, to podstawa bezpiecznego żeglowania!
Więcej: tutaj

Odpowiedzi

Flegel.bernd@gmail.com dodany przez Anonim
Leider muss ich mitteilen, dodany przez admin

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź