Ujście Szkarpawy i Nogatu do Zalewu Wiślanego

Ze względu na uwarunkowania hydrograficzne, ujście dwóch głównych rzek Pętli Żuławskiej - Nogatu i Szkarpawy  do Zalewu Wiślanego jest zazwyczaj błędnie opisywane w przewodnikach. Otóż według tych błędnych opinii Nogat uchodzi do Szkarpawy, a następnie Szkarpawa do Zalewu Wiślanego. Płynąc tamtędy również odnosimy podobne wrażenie. A jak jest naprawdę?

Szkarpawa i Nogat osobno uchodzą do Zalewu Wiślanego. Ze względu na to, że Zalew Wiślany tworzy w tym miejscu głęboko wcinającą się w ląd zatokę, płynącym wydaje się jednak, że kontynuują żeglugę Szkarpawą i że to Nogat uchodzi do Szkarpawy, a następnie dopiero Szkarpawa uchodzi do Zalewu Wiślanego. To jednak jest złudzenie. Zaraz za Osłonką na Szkarpawie wpływamy już bowiem na wody Zalewu Wiślanego. Akwatorium owej zatoki jest wąskie, mocno porośnięte trzcinowiskami, co dodatkowo wprowadza w błąd, gdyż przypomina bardziej rzekę, nieco szerzej rozlaną, niż Zalew Wiślany czy choćby jego zatokę.

Kiedyś aż do stacji pomp dochodziły pławy w kształcie alkoholomierzy, charakterystyczne dla pław zalewowych, obecnie na tym odcinku wystawione są zwykłe, czerwone boje w kształcie bakenów.

Ponieważ Stawa Gdańsk w sezonie 2016 nie świeciła, spółka Pętla Żuławska wnioskuje w Urzędzie Morskim o ustawienie dodatkowej pławy świetlnej, oprócz pławy torowej 18, co pozwoli na bezpieczniejszą nawigację w tym rejonie.

  • Galeria zdjęć ujścia Szkarpawy i Nogatu do Zalewu Wiślanego - tutaj

Piotr Salecki

Foto - archiwum spółki Pętla Żuławska, opracowanie Piotr Salecki | Większe zdjęcie  - tutaj

Ujście Szkarpawy - fot. Piotr Salecki

Za tablicami na prawym brzegu to już Zalew Wiślany a nie Szkarpawa - fot. Piotr Salecki

Stacja Pomp w Osłonce - fot. Piotr Salecki

Zatoka Zalewu Wiślanego jest mocno porośnięta trzcinami i przypomina rzeczne rozlewisko - fot. P. Salecki


Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego - fot. Piotr Salecki


Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego - fot. Piotr Salecki


Ujście Nogatu do Zalewu Wiślanego - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź