Obiekty hydrotechniczne

Budowle i obiekty hydrotechniczne to budowle służące gospodarce wodnej i korzystaniu z wód. Tyle sucha definicja. Żuławy, kraina wydarta wodzie, z rozległymi obszarami depresji, od zawsze stanowiła obszar, gdzie działalność i życie człowieka była związana z wodą, ale i narażona na jej niszczycielskie działanie. Dlatego właśnie Pętla Żuławska to region, szczególnie obfitujący w różnego rodzaju budowle służące regulacji wód i ochronie przez nimi.


Uwagi do mapki 2018: Most zaznaczony nr 2 jako obrotowy jest mostem zwodzonym. Most na Pasłęce koło Braniewa został już wybudowany. Na Motławie w Gdańsku w pobliżu Żurawia trwa budowa obrotowej kładki dla pieszych. Na Martwej Wiśle w Sobieszewie trwa przebudowa mostu pontonowego na zwodzony która ma zakończyć się w listopadzie 2018. W miejscach budowy możliwe są okresowe utrudnienia i ograniczenia w żegludze a nawet zamknięcie szlaku wodnego. Mosty zwodzone na Pasłęce (nr 13 i 14) są nieczynne (stale zamknięte). Mosty zwodzone na Tudze (nr. 11 i 12) w latach 2018-2019 będą remontowane i będzie przywracana na nich funkcja zwodzenia. Oprócz tego na Tudze będzie jeszcze jeden, nieuwzględniony na mapce most zwodzony. Most obrotowy na rzece Elbląg (nr 16) jest nieczynny i stale otwarty dla ruchu wodnego. 

Wyjątkowe szlaki wodne
Sąsiedztwo innych, bardzo zróżnicowanych akwenów i dróg wodnych, sprawia, że rejon ten jest pod tym względem zupełnie wyjątkowy. Zatoka Gdańska, rzeki i kanały Gdańska, Wisła z Przekopem, Pętla Żuławska, Zalew Wiślany, jezioro Druzno, Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie stanowią ciąg jakże różnych akwenów, na których można uprawiać turystykę wodną. Na wielu z nich prowadzona jest intensywna żegluga towarowa lub pasażerska.

Most zwodzony na Tinie w miejscowości Jezioro - fot. P. Salecki

Najważniejsze obiekty i budowle hydrotechniczne służące gospodarce to:

  • wały przeciwpowodziowe
  • jazy
  • stacje pomp
  • wrota przeciwpowodziowe

Najważniejsze obiekty i budowle hydrotechniczne służące bezpośrednio transportowi i żegludze to:

  • śluzy
  • mosty zwodzone
  • mosty pontonowe
  • mosty obrotowe
  • pochylnie

W tym dziale będziemy przedstawiać obiekty hydrotechniczne zlokalizowane na Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlakach wodnych.

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź