Wskazówki dotyczące tworzenia zawartości

formaty danych:
 • Filtered HTML:
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   Ta witryna pozwala na publikowanie zawartości w formacie HTML. Choć perspektywa nauki wszystkich znaczników HTML może onieśmielać, nauczenie się tylko kilku podstawowych jest bardzo proste. Tabela przedstawia przykładowe zastosowania dostępnych na tej stronie znaczników.

   Więcej informacji uzyskać można na stronie specyfikacji HTML na serwerze W3C lub poprzez wyszukiwarkę internetową.

   Opis znacznikaWpisuje sięOtrzymuje się
   Znaczniki zwane kotwicami służą do tworzenia odnośników do innych stron.<a href="http://www.petlazulawska.com.pl">petlazulawska.com.pl</a>petlazulawska.com.pl
   Zaakcentowanie<em>Zaakcentowanie</em>Zaakcentowanie
   Silne zaakcentowanie<strong>Silne zaakcentowanie</strong>Silne zaakcentowanie
   Cytat<cite>Cytat</cite>Cytat
   Tekst zawierający kod programu<code>Kod</code>Kod
   Lista punktorowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ul> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ul>
   • Pierwszy element
   • Drugi element
   Lista numerowana - znacznik <li> otwiera nowy element listy<ol> <li>Pierwszy element</li> <li>Drugi element</li> </ol>
   1. Pierwszy element
   2. Drugi element
   Listy definicji są podobne do innych list HTML. Znacznik <dl> otwiera listę, <dt> otwiera termin definicji, a <dd> otwiera samą definicję.<dl> <dt>Pierwszy termin</dt> <dd>Pierwsza definicja</dd> <dt>Drugi termin</dt> <dd>Druga definicja</dd> </dl>
   Pierwszy termin
   Pierwsza definicja
   Drugi termin
   Druga definicja

   Większość z bardziej egzotycznych znaków można wprowadzać bezpośrednio bez żadnych dodatkowych zabiegów.

   W przypadku problemów należy wpisać odpowiednik znaku w postaci encji HTML. Na przykład zamiast cudzysłowu wpisać można &quot;. Pełna lista niestandardowych znaków wraz z odpowiadającymi im encjami HTML znajduje się na stronie dotyczącej encji. Oto niektóre z dostępnych znaków:

   Opis znakuWpisuje sięOtrzymuje się
   Znak ampersand&amp;&
   Większy niż&gt;>
   Mniejszy niż&lt;<
   Cudzysłów&quot;"
  • Końce linii i akapitów rozpoznawane są automatycznie. Znacznik końca linii <br />, znacznik otwierający akapit <p> i znacznik zamykający akapit </p> są dopisywane automatycznie. Jeśli Drupal nie uwzględnił podziału na linie, należy po prostu dodać kilka nowych, pustych linii.
 • Full HTML:
  • You may surround a section of text with "[collapse]" and "[/collapse]" to it into a collapsible section.

   You may use "[collapse]" tags within other "[collapse]" tags for nested collapsing sections.

   If you start with "[collapsed]" or "[collapse collapsed]", the section will default to a collapsed state.

   You may specify a title for the section in two ways. You may add a "title=" parameter to the opening tag, such as "[collapse title=<your title here>]". In this case, you should surround the title with double-quotes. If you need to include double-quotes in the title, use the html entity "&quot;". For example: '[collapse title="&quot;Once upon a time&quot;"]'. If a title is not specified in the "[collapse]" tag, the title will be taken from the first heading found inside the section. A heading is specified using the "<hX>" html tag, where X is a number from 1-6. The heading will be removed from the section in order to prevent duplication. If a title is not found using these two methods, a default title will be supplied.

   For advanced uses, you may also add a "class=" option to specify CSS classes to be added to the section. The CSS classes should be surrounded by double-quotes, and separated by spaces; e.g. '[collapse class="class1 class2"]'.

   You may combine these options in (almost) any order. The "collapsed" option should always come first; things will break if it comes after "title=" or "class=". If you need to have it come after the other options, you must specify it as 'collapsed="collapsed"'; e.g. '[collapse title="foo" collapsed="collapsed"]'.

   If you wish to put the string "[collapse" into the document, you will need to prefix it with a backslash ("\"). The first backslash before any instance of "[collapse" or "[/collapse" will be removed, all others will remain. Thus, if you want to display "[collapse stuff here", you should enter "\[collapse stuff here". If you wish to display "\[collapse other stuff", you will need to put in "\\[collapse other stuff". If you prefix three backslashes, two will be displayed, etc.

   If you prefer, you can use angle brackets ("<>") instead of straight brackets ("[]"). This module will find any instance of "<collapse" and change it to "[collapse" (also fixing the end of the tags and the closing tags).

   You may override the settings of the filter on an individual basis using a "[collapse options ...]" tag. The possible options now are 'form="form"' or 'form="noform"', and 'default_title="..."'. For example, '[collapse options form="noform" default_title="Click me!"]'. Only the first options tag will be looked at, and the settings apply for the entire text area, not just the "[collapse]" tags following the options tag. Note that surrounding <p> and <br> tags will be removed.

   This module supports some historical variants of the tag as well. The following are not recommended for any new text, but are left in place so that old uses still work. The "class=" option used to called "style=", and "style=" will be changed into "class=". If you don't put a double-quote immediately after "class=", everything up to the end of the tag or the string "title=" will be interpreted as the class string. Similarly, if you don't have a double-quote immediately following "title=", everything up to the end of the tag will be used as the title. Note that in this format, "style=" must precede "title=".