Nowe projekty

South Coast Baltic Marriage V-A-SCB
South Coast Baltic to wspólna inicjatywa mająca na celu promocję turystyki wodnej tworzona przez instytucje pochodzące z Pomorza Przedniego (Niemcy), woj. zachodniopomorskiego i woj. pomorskiego (Polska), obwodu kaliningradzkiego (Rosja) i okręgu kłajpedzkiego (Litwa). Więcej - tutaj
Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska
Priorytetami niniejszego przedsięwzięcia są: udrożnienie dróg wodnych oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej, a ponadto rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystywania. Więcej - tutaj

Kajakiem przez Pomorze
Przedsięwzięcie przewiduje powstanie infrastruktury turystyki kajakowej (przystanie i stanice kajakowe, przenoski, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków), działania promocyjne, System Informacji Kajakowej oraz oznakowanie szlaków wodnych. Efektem realizacji projektu ma być powstanie i zagospodarowanie minimum 15 pomorskich szlaków kajakowych, stanowiących rozpoznawalny, spójny i zintegrowany produkt turystyczny.  Więcej - tutaj

Klaster Pętla Żuławska
Wspólnicy Spółki Pętla Żuławska zdecydowali o powołaniu do życia klastra turystycznego jako porozumienia kooperacyjno - konsorcjalnego mającego na celu wspólne działania: promocyjne, marketingowe, lobbystyczne i zarządcze.
więcej - tutaj

Projekt "statek elektryczny"
Spółka Pętla Żuławska, działając w ramach Klastra Logistyczno-Transportowego Północ–Południe, przystąpiło wstępnie do inicjatywy związanej z budową jednostki pływającej o napędzie elektrycznym. W oparciu o program RPO WP 1.1.1. i obecność Klastra j.w. w programie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zamierzamy wspólnie złożyć wniosek o dofinansowanie zaprojektowania i budowy prototypowej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym. Więcej - tutaj

Kolej nadzalewowa
to przepiękna krajobrazowo obecnie nieeksploatowana linia kolejowa łącząca Elbląg z Braniewem. Wszystkie porty i przystanie położone na południowym brzegu Zalewu Wiślanego mają stacje lub przystanki kolejowe. Przywrócenie funkcjonowania pociągów i i drezyn turystycznych jest jedną z inicjatyw spółki Pętla Żuławska

więcej - tutaj

opracowanie Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź