Nowe Dolno - most obrotowy na Dzierzgonce

Most obrotowy, obecnie nieczynny na rzece Dzierzgonce w okolicy miejscowości Nowe Dolno. W odróżnieniu od wielu tego rodzaju mostów w regionie, funkcjonował jeszcze długo po wojnie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przepływały tędy statki spacerowe białej floty, pływające z Elbląga do miejscowości Brudzędy Wielkie (co ciekawe, miejscowość Brudzędy Wielkie położona jest kilka kilometrów w oddaleniu od rzeki).

Most zlokalizowany jest w ciągu drogi lokalnej Markusy-Nowe Dolno. Został zbudowany w 1938 roku. Przęsło od strony zachodniej jest przęsłem wolno podpartym z blachownic stalowych, a dwa pozostałe przęsła są konstrukcją ciągłą, zwodzoną przez obrót wokół osi pionowej filara. Otwieranie i zamykanie mostu odbywało się mechanicznie, za pomocą korby. W 2013 roku most został wyremontowany. Most jest stalowy, natomiast nawierzchnia jezdni i chodników - drewniana. W trakcie remontu położono nową nawierzchnię i odmalowano konstrukcję. Od wielu lat most nie jest otwierany.
Piotr Salecki

Most obrotowy w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń - fot. Piotr SaleckiMost obrotowy w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń - fot. Piotr Salecki


Most obrotowy w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń - fot. Piotr Salecki


Most obrotowy w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń - fot. Piotr Salecki
Film z okresu remontu mostu

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź